Okan project

In de aanloop naar ‘Zielzoekers’ werd CC Steiger benaderd door directie en leerkrachten van de Grenslandscholen (Menen-Wervik).  Deze school richt reeds geruime tijd OKAN-klassen. OKAN staat voor OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers. Kinderen en jongeren uit diverse landen, die enkel hun eigen moedertaal spreken, starten in deze klas om het Nederlands te leren. Naast het taalonderricht wordt er ook ingezet op integratie. Om deze integratie daadwerkelijk te bevorderen, zet Grenslandscholen via een partnership met CC De Steiger een intensief cultureel project op waarin de OKAN-leerlingen een actieve rol spelen. Dit project moet hen de kans geven om uiting te geven aan hun dromen. Hoe kijken deze 12- tot 18-jarigen naar de toekomst binnen de context van hun nieuwe thuisland?

In dit project wordt er gewerkt naar een podiumvoorstelling. We denken aan een combinatie van dans, muziek en theater. Waar de klemtoon zal komen te liggen, zal in belangrijke mate bepaald worden door de input van de deelnemers. Ondanks het feit dat we een eindproduct vooropstellen, komt de nadruk te liggen op het 10 weken durende werkproces. De start van het project is gepland op maandag 9 januari 2017. Dan worden de plannen aan de jongeren voorgesteld. Al doende ervaren ze wat het project concreet inhoudt en wat er van hen verwacht wordt wanneer ze deelnemen. We willen de deelname onder geen beding verplicht maken. Jongeren kunnen ook kiezen voor een rol achter de schermen.

Vanaf maandag 16 januari 2017 wordt er dan wekelijks gerepeteerd in CC De Steiger. Maandag 27 en dinsdag 28 maart 2017  worden intensieve repetitiedagen. De voorstellingen vinden plaats op dinsdag 28 maart 2017 (’s avonds) en op woensdag 29 maart 2017 (schoolvoorstelling).

Voor de begeleiding doen wij een beroep op de knowhow van Pol Coussement (Passerelle Kortrijk), die in het verleden al verschillend dergelijke projecten tot een goed einde bracht.

ZOEK

Een voorstelling van, met en over jonge nieuwkomers.
dinsdag 28 maart om 19.00 u. in De Studio

In het kader van ‘Zielzoekers’ gaven CC De Steiger en Grenslandscholen Menen de opdracht aan Pol Coussement (Passerelle, platform voor jonge dans) om een artistiek traject op te zetten met jongeren uit de OKAN-klassen. OKAN staat voor Onthaalklas voor  Anderstalige Nieuwkomers. Kinderen en jongeren uit diverse landen, die vaak enkel hun eigen moedertaal spreken, starten in deze klas om het Nederlands te leren. Naast het taalonderricht wordt er ook ingezet op integratie.

Net zoals dat het geval is in ‘Zielzoekers’ – het theaterproject van Mokhallad Rasem – wil ‘ZOEK’ focussen op de hoop en de dromen van deze jonge nieuwkomers. Hoe kijken zij naar de toekomst binnen de context van hun nieuwe thuisland? In deze korte, krachtige en zeer beeldende voorstelling laten zij u meekijken in hun hoofd, in hun ziel.

N.a.v. dit project maakte fotograaf David Samyn indringende portretten van de deelnemers. De foto’s zijn vanaf 22 maart te bezichtigen in de bovenhal van CC De Steiger.

‘Zoek’ is een productie van CC De Steiger, Grenslandscholen en Passerelle vzw
i.s.m. Stad Menen, Provincie West-Vlaanderen en Rode Kruisopvangcentrum Menen

Toegang gratis.
Info en reservatie:
CC De Steiger, Waalvest 1, 8930 Menen